Magyar | Angol | Német
Alexandra-puszta
 

 Táji, történeti áttekintés

SakálCsokonyavisontától 5 km-re keletre található Alexandra-puszta. A korabeli visszaemlékezések szerint a puszta határában lévő alig termő, sovány, homokos földeken nem lehetett eredményesen gazdálkodni, ezért inkább legeltetésre használták. A pusztán ekkor többnyire csak juhhodályok és szalmafedeles juhászlakások voltak.

Alexandra-puszta gróf Széchenyi Dénes idejében indul fejlődésnek. A gróf jelentős bank-hitelek felvételével nagy léptékű gazdaságfejlesztő lépésekre szánta el magát az 1880-as évek elején. A nagy kiterjedésű sovány legelőket feltörette és intenzív trágyázással alkalmassá tette a gyenge termőképességű homokos talajt rozs, burgonya, kukorica termesztésére. A gróf a cselédei számára 6 cselédházat építtetett 36 lakással. Ekkor épült a boltíves "L" istálló, a csíraistálló, a lóistálló, a kocsiszín, a kovács- és bognárműhely, valamint a tiszttartó lakás irodákkal. A pusztán termesztett növényekre alapozva szeszgyárat is építettek. A 20 m magas szeszgyár épülete a 28 m magas kéményével egyedülálló ipari létesítmény volt a környéken. A szeszgyár berendezését, gépeit Németországból hozták. A fejlesztések beindulásával nagyon hamar benépesül a puszta, a lélekszám 1900-ban már eléri a 180 főt, 1912-ben pedig a 190 főt.

1912. május 25-én avatták fel Alexandra-puszta iskoláját az intézői laDámszarvask melletti erdős területen, a mai 1-es halastó partján. Az iskolaépület egy tanítói lakást és egy 10x6 m-es tantermet foglalt magában. Évente átlagosan 60 gyermek járt az iskolába, de volt olyan időszak is (pl. 1934-ben), amikor a szomszédos pusztán lakó gyerekekkel együtt 120-an jártak az iskolába. 1978-ban zárták be az iskolát. 1945-ben államosítják Alexandra-pusztát, 1952-től pedig a Tarnócai Állami Gazdaság tulajdonába kerül. Ettől az időszaktól kezdődően a puszta (nem hivatalosan) a "Békepuszta" elnevezést kapta.

A puszta épületeinek nagy része már teljesen elpusztult, ma már csak az iskolaépület, a szesz-gyár romos épülete, a boltíves istálló, és egy-két cselédház romjai vannak meg. Egyébként az Alexandra-pusztán lévő összes épület a még fellelhető romokkal együtt műemléki védelem alatt áll.